Indlæser

Kursus: Den nye ferielov, personalejura og skatteret


Dato og tid

Torsdag d. 13. juni 2019 kl. 08:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 6. juni 2019 kl. 12:00

Sted

Scandic Silkeborg
Udgårdsvej 2
8600 Silkeborg

Arrangør

BDO
+45 24295090
kurser@bdo.dk

Bliv klædt på til den nye ferielov og få styr på de mest gængse problemstillinger i forhold til personale, arbejdsgiverforpligtelser og medarbejderbeskatning

Dette kursus henvender sig til ledere og medarbejdere i både den offentlige og private sektor, der har HR og lønbogholderi som deres opgave. Det kan være løn- og personalekonsulenter, regnskabsmedarbejdere, controllere, HR-konsulenter, og andre der håndterer ferieregler og ansættelsesret samt beskatning af personalegoder.

Kurset udbydes i Kolding, København, Sillkeborg, Aalborg og Odense.

Kursusprogram

8:30 - 9.00 - Velkomst og morgenmad

9:00 – 11:45 - Den nye ferielov
• Viden om den nye ferielov
• Overgangsordningen op til den nye ferielov, herunder håndtering af fratrædelser, barselsorlov, bonusordninger, overarbejde mv.
• Gennemgang af Fond for Lønmodtagernes Tilgodehavende Feriemidler.
• Hvordan håndterer vi den nye ferielov i praksis i forhold til
o ferie på forskud,
o udbetaling af 5. ferieuge,
o overførsel af ferie,
o ferietillæg,
o feriehindringer,
o ferielukninger,
o osv.
• Gennemgang af behov for opdatering af virksomhedens ansættelseskontrakter og eventuel feriepolitik.
• Håndtering af feriefridage, 6. ferieuge mv. som ikke er reguleret af den nye lov.
• Behov for forberedelse inden loven træder i kraft.
• Håndtering af direktører og ejerledere.

11:45–12:30 - Ansættelsesretten generelt - de mest gængse problemstillinger i forhold til medarbejdere
• Håndtering af langvarige sygemeldinger, herunder sygefraværssamtale, mulighedserklæring, 120 dages reglen, opsigelser mv.
• Handicaps i juridisk perspektiv og afgrænsning til sygdom.
• Generelle saglighedskrav ved opsigelser og særligt beskyttede medarbejdere.

Det vil være muligt for deltagerne at foreslå konkrete personalerelaterede cases, som drøftes sidst på dagen.


12:30 – 13:15 - Frokost

13:15 – 15:30 -  Skatteretten
• Skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser – hvilke krav stiller Skattestyrelsen i forbindelse med udbetaling af skattefrie godtgørelser?
• Brug af arbejdsgiverens biler – Hvilke regler gælder, når medarbejderne anvender arbejdsgiverens biler?
• Indberetning og indeholdelse – Hvornår har arbejdsgiveren pligt til at indberette og indeholde skat af et personalegode?
• Gavepolitik, hvilke regler gælder her, eksempelvis i forhold til gavekort, jubilæumsgaver mv.
• Selvstændig eller lønmodtager – hvornår har I pligt til at indeholde og indberette skat og AM-bidrag?
• Personalegoder og personalepleje – Hvilke personalegoder er skattepligtige samt indberetningspligtige.
• Bruttolønsordninger – Hvornår er det en fordel med en bruttolønsordning, og hvilke krav stiller Skattestyrelsen hertil?

15:30 – 16:00 - Afrunding og gennemgang af eventuelle konkrete cases fra deltagerne

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

BDO
+45 24295090
kurser@bdo.dk